Skip to main content

Villa Toet bestaat uit 2 groepen

van 0 tot 2 jaar

9 kinderen

van 1 tot 4 jaar

12 kinderen

Wij hebben:

 • Een goed onderbouwd pedagogisch beleid

  De kinderen leren hoe ze hun eigen talenten kunnen ontdekken en deze kunnen benutten. Het is de bedoeling dat ze voor zichzelf kunnen opkomen en positief in de maatschappij komen te staan. Hierdoor kan het kind uitgroeien tot een sociaal vaardig, evenwichtig en creatief mens. Elk kind krijgt een vaste mentor die zorgvuldig verslag maakt van de ontwikkeling van het kind. Het welzijn en de ontwikkelingen van het kind worden jaarlijks en/of halfjaarlijks met de ouders besproken.

 • Voeding

  De maaltijden worden klaargemaakt door een erkend gecertifieerd cateringbedrijf.

  De menulijsten worden wekelijks op het bord in de hal opgehangen. De ouders kunnen dan vooraf zien wat hun kind(eren) gaan eten in de loop van de week.

  De ouders zorgen zelf voor de flesvoeding en dienen altijd reserve voeding mee te geven, omdat kinderen soms meer eten/drinken dan normaal.

  Indien een kind allergieën en/of ziektes heeft die invloed hebben op de voeding die zij mogen consumeren, dan dienen de ouders dit vooraf schriftelijk aan te gegeven. Hier wordt dan rekening mee gehouden.

  Het voedingsbeleid ligt ter inzage op het kinderdagverblijf.

 • Diverse extra’s
  • Elke dag een warme maaltijd
  • Jaarlijks foto’s (individueel en groepsfoto’s) tegen een betaalbare vergoeding
  • Vaste mentor
  • Jaarlijkse evaluatie over het welzijn en de ontwikkeling van het kind
 • Pedagogisch beleidsplan

  Het pedagogisch beleidsplan wordt jaarlijks bijgesteld en besproken met de oudercommissie.